Saturday, January 19, 2019

Entries: Saturday January 19, 2019

SwissSys Wall Chart. chesspanda01192019saturday: preregistered (Alphabetical)

#Name/Rtng/ID
1Amanda Yu
 480 16406281
2Andy Xiangzhong Wu
 584 16647140
3Anish Krishnan
 575 16596617
4Brayden Li
 404 16925096
5Bruce Shu
 unr. 16929407
6Divakar Shenoy
 836 16409604
7Efran Tianzhang Zhao
 911 16805308
8Kyle Yiwen Wang
 1227 16586700
9Leo Zhu
 500 16754631
10Louis Massuttier
 513 16871846
11Marc Lu
 903 15444158
12Marcus Li
 715 16498533
13Mihika Krishnan
 569 16596204
14Mike Weng
 939 15814082
15Nathan Li
 905 15889394
16Nathanial Curry
 595 16095161
17Neil Shaw
 883 16119016
18Rachel Curry
 768 15443930
19Rishab Nambiar Randeep
 1173 15493378
20Ronak Nambiar Randeep
 1301 15129467
21Santiago Arellano
 963 16480937
22Tyler Taizhong Wu
 256 16926057
23Vyshnavi Kadiyala
 942 15590732
24Wenqiao Chen
 unr. 16931696
25Yvonne Zhao
 977 16465046
26Zhenxun Liu
 1087 16406337