Saturday, March 5, 2016

Saturday March 5, 2016Advance Registrations. chesspanda03052016saturday (12 players) - 3/5/16 4:06 PM

 

Name Section Rtng ID USCF exp. Other exp. Byes rds Team EMail Grade
Amogh Balachandra Quad 2 788 15899976            
Anshul Balachandra Quad 3 445 15899982            
Arsal Gardezi Quad 3 352 15924106            
Bryan Wang Quad 1 1192 15480167            
Joseph Zhou Quad 2 741 15925926            
Justin J Li Quad 1 1247 15734767            
Levend Karayaka Quad 1 1048 15043326            
Riley Chang Quad 2 536 15759491            
Rishab Nambiar Randeep Quad 2 692 15493378            
Shubhang Sai Peri Quad 3 419 15913751            
Sidney Chang Quad 3 327 15464957            
Venkatasai Charan Kotrike Quad 1 1010 15767464